Lencana Sekolah


WARNA

  • Kuning - warga sekolah terdiri daripada guru, kakitangan dan pelajar.
  • Jingga - Ia terletak di Wilayah Ketengah, sumber ekonomi utamanya kelapa sawit.
  • Biru - warna daerah Kemaman.
  • Hitam & putih - masa depan warga sekolah.


BENTUK

  • Buku - sumber ilmu.
  • Kelalang & spoket - sains dan teknologi.
  • Obor - kegiatan kokurikulum.
  • Tangan menadah - kerjasama warga sekolah.
  • Bulan & bintang - Islam sebagai teras dan bendera Terengganu.


MOTTO

  • BERILMU BERBAKTI - warga sekolah yang berilmu akan dapat berbakti dan memberi sumbangan yang sewajarnya kepada agama, bangsa dan negara.