Penyata Gaji Online

Mulai Oktober 2010, Jabatan Akauntan Negara Malaysia memperkenalkan e-Penyata Gaji bagi menggantikan Penyata Gaji semasa. e-Penyata Gaji ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Akauntan Negara (http://www.anm.gov.my/public_html/bm/default/epenyata.php)

Bagi pengguna yang pertama kali menggunakan sistem ini, klik Pertama Kali Mendaftar. Penuhkan maklumat yang diperlukan. Bila dah lengkap, Klik OK.

Pelaksanaan eDisiplin di SMKCB

Bermula hari ini, sebarang aduan dan laporan berkaitan disiplin pelajar hendaklah dibuat melalui portal eDisiplin di http://www.e-disiplin.org

Tatacara aduan dan laporan boleh disemak di Bilik Disiplin SMKCB.