Kursus Pengaplikasian Microsoft Excel 2003 ©Satu kursus aplikasi Microsoft Excel 2003 telah diadakan di Makmal Intelek 1, SMKCB pada 1 September 2007 bermula jam 08.30 pagi sehingga 01.00 petang. Kursus ini melibatkan 30 orang pelajar dari Tingkatan 6 rendah Sekolah Menengah Kebangsaan Ceneh Baru.

Tujuan utama kursus ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar dalam penggunaan aplikasi MS Excel supaya dapat digunakan di dalam tugasan harian terutama sekali yang berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi. Kursus anjuran Unit ICT SMKCB ini telah dikelolakan oleh Cikgu Suhaimi bin Mohamad dengan dibantu oleh Cikgu Norzehan binti Majid.

No comments: